Thu nhập của Nhà Phân Phối Homeway (cập nhật theo năm tài chính 2019 - cả năm)