Quy trình, thủ tục đổi hàng hóa

Chính sách Đổi hàng hóa

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng, Nhà phân phối có quyền đổi hàng hóa đã mua từ Công ty, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại nếu hàng hóa đó bị lỗi do Nhà sản xuất. Nhà phân phối cần nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận chăm sóc khách hàng tại trụ sở Công ty. Hồ sơ bao gồm các thành phần và điều kiện sau đây: 

  • Đơn đề nghị đổi hàng hóa (theo mẫu công ty ban hành), trong đó nêu rõ lỗi của hàng hóa
  • Hàng hóa cần đổi. 
  • Bản chính hóa đơn của số hàng hóa cần đổi. Thẻ thành viên hoặc bản sao y (hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của Nhà phân phối. 

Công ty từ chối tiếp nhận nếu hồ sơ không đủ thành phần và điều kiện theo quy định tại mục này. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và điều kiện, Công ty giải quyết đổi ngay sản phẩm mới tương đương cho Nhà phân phối.