Quy trình đào tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên

Quy trình đào tạo cơ bản và cấp thẻ Thành viên

 1. Quy định chung:
 • Thành phần tham dự: các Nhà Phân Phối mới ký Hợp Đồng với Công ty, chưa tham gia hoặc chưa hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản. Một khóa đào tạo tối đa 25 Nhà Phân Phối.
 • Phương thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp.
 • Địa điểm đào tạo: Tại trụ sở Công ty, địa chỉ số 2-05 & 2-06, Tầng 2, Cao ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TPHCM; hoặc địa điểm khác nơi Công ty đă đăng ký với cơ quan chức năng.
 • Thời lượng: 08 giờ (480 phút) Gồm các nội dung, với thời lượng phân chia như sau:

Nội dung 1: Pháp luật về bán hàng đa cấp (90 phút)

Nội dung 2: Các nội dung cơ bản của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động và kế hoạch trả thưởng (270 phút)

Nội dung 3: Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp (90 phút)

Nội dung 4: Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo (30 phút)

 • Phí tham gia khóa đào tạo: Miễn phí.
 • Tài liệu giảng dạy: Tài liệu tham gia khóa đào tạo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật sẽ được cung cấp miễn phí cho Nhà phân phối và được thu lại sau khi kết thúc khóa đào tạo.
 1. Trình tự, thủ tục tham gia Chương trình đào tạo cơ bản
 • Công ty có trách nhiệm công bố công khai thời gian, địa điểm và nội dung chương trình đào tạo tại trụ sở.
 • Người tham gia khóa đào tạo phải thực hiện việc đăng ký tham gia theo thủ tục sau:

+ Thời điểm đăng ký: Sau khi ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, nhà phân phối đăng ký tham gia chương trình đào tạo cơ bản do công ty tổ chức. Thời điểm đăng ký học cụ thể sẽ được công ty thông báo trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. Sau khi nhận được thông báo về thời gian, địa điểm đào tạo, Nhà phân phối liên hệ với Công ty để đăng ký lịch tham dự.

+ Hình thức đăng ký:

 • Trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Gửi email đến công ty hoặc gửi thông tin cá nhân theo mẫu công ty quy định qua đường bưu điện.

+ Nhà phân phối đăng ký học theo lịch công ty thông báo.

 1. Thủ tục buổi đào tạo
 • Bố trí phòng đào tạo: theo hình chữ U hoặc theo phong cách phòng học
 • Buổi đào tạo được tổ chức như sau:
 • Nhà phân phối ký tên vào Phiếu điểm danh trước khi vào học.
 • Nhà phân phối tham gia lớp học do Đào tạo viên Công ty trực tiếp đào tạo. Trong quá trình học Nhà phân phối có thể tương tác với Đào tạo viên thông qua việc đặt câu hỏi và giải đáp tại lớp.
 • Sau khi hoàn thành bài học, NPP thi và hoàn thành bài kiểm tra gồm các câu hỏi dạng trắc nghiệm do công ty đưa ra với sự giám sát của Đào tạo viên và nhân viên hỗ trợ lớp học. Sau khi hết thời gian thi theo quy định, NPP nộp lại bài thi và ký tên vào Phiếu điểm danh trước khi ra về.
 1. Lưu trữ kết quả Chương trình đào tạo cơ bản

Bản giấy kết quả kiểm tra trắc nghiệm và các tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo (Phiếu điểm danh....) sẽ được chuyển về kho lưu trữ dữ liệu của Công ty.

 1. Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản phù hợp với nội dung và phương thức đào tạo
 • Cơ chế điểm danh đảm bảo thời lượng đào tạo: Nhà phân phối tham gia đào tạo phải ký tên vào Phiếu điểm danh được phát vào đầu và cuối mỗi buổi học.
 • Cơ chế kiểm tra đảm bảo hoàn thành nội dung đào tạo: Sau khi tham dự đầy đủ chương trình đào tạo cơ bản, Nhà phân phối được yêu cầu làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức được tiếp nhận từ chương trình gồm các câu câu hỏi dạng trắc nghiệm.
 • Kết quả sẽ được thông báo sau buổi đào tạo. Chỉ những Nhà phân phối có kết quả kiểm tra đạt hơn 60% yêu cầu sẽ được cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản.
 • Trong trường hợp không đạt, Nhà Phân Phối sẽ phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo.
 1. Quy trình cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng Chương trình đào tạo cơ bản
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày khi kết thúc Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản, Công ty sẽ công bố công khai tại trụ sở danh sách những Nhà phân phối đủ điều kiện cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo.
 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai danh sách những người đủ điều kiện cấp xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo, Công ty sẽ liên hệ Nhà phân phối thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có xác nhận. Nhà phân phối trực tiếp đến Công ty để nhận xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và ký cam kết bằng văn bản theo mẫu.
 1. Quy trình cấp Thẻ Thành Viên
 • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có xác nhận về việc hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và ký cam kết bằng văn bản theo mẫu, Công ty sẽ cấp Thẻ thành viên cho NPP.
 • Giao nhận thẻ: Sau khi đã có thẻ thành viên, Công ty sẽ liên hệ NPP thông qua điện thoại hoặc email để thông báo về việc đã có thẻ cho NPP, NPP nhận trực tiếp thẻ thành viên tại trụ sở Công ty, địa chỉ số 2-05 & 2-06, Tầng 2, Cao ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TPHCM.
 • Thẻ thành viên hết hiệu lực khi Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt.