Đào Tạo Kỹ Năng

CÔNG TY TNHH HOMEWAY VIỆT NAM

2-05 & 2-06, Tầng 2, Cao ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TPHCM

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN

 1. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

1. Pháp luật điều chỉnh

Giới thiệu nội dung các văn bản:

 • Nghị định 402/20184/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàngkinh doanh theo phương thức đa cấp;
 • Thông tư 1024/20184/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 402/20184/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;
 • Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng /11 năm /2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng /07 năm /2014 của Chính phủ quy định chi tiết Lluật Ccạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;
 • Pháp luật về quảng cáo, về kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

2. Cơ quan quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 • Trung ương: Bộ Công Thương – Cục C Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương.
 • Địa phương: Các Sở Công Thương.
 1. GIỚI THIỆU VỀ HOMEWAY VIỆT NAM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH HOMEWAY VIỆT NAM

Trụ sở chính tại Việt Nam: 2-05 & 2-06, Tầng 2, Cao ốc Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TPHCM

 1. GIỚI THIỆU CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP, QUY TẮC HOẠT ĐỘNG VÀVỀ CHƯƠNG KẾ HOẠCHTRÌNH TRẢ THƯỞNG , QUY TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HOMEWAY VIỆT NAM
 1. 1. Giới thiệu các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
 2. Giới thiệu Chương trình trả thưởng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
 3. 2. Giới thiệu các nội dung cơ bản của Quy tắc hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
 4. Giới thiệu các nội dung cơ bản của Kế hoạch trả thưởng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
 1. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM CỦA HOMEWAY VIỆT NAM

Giới thiệu các sản phẩm theo thông tin trong Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được Công ty đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

 1. danh mục hàng hóa của Công ty đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu pháp lý lưu hànhTên và giá bán sản phẩm được quy định tại Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty.
 2. Công dụng, cách thức sử dụng được áp dụng theo quy định tại giấy tờ đảm bảo điều kiện lưu hành của sản phẩm và thông tin công bố trên bao bì sản phẩm.
 3. Các điều kiện và phạm vi bảo hành (nếu có) áp dụng theo chính sách của nhà sản xuất đối với từng sản phẩm và phù hợp với Quy tắc hoạt động của Công ty.
 4. Chính sách đổi, mua lại hàng hóa áp dụng theo quy định 3.5 tại Quy tắc hoạt động của Công ty.
 5. Cách thức tính tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng nhận được từ hoạt động kinh doanh của mình và của mạng lưới do mình xây dựng được quy định tại “Kế hoạch trả thưởng”, “Quy tắc hoạt động” của Công ty..
 1. CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

KỸ 1. Chuẩn mực giữa công ty/Nhà phân phối với người tiêu dùng

 • Không được thực hiện các hành vi kinh doanh không lành mạnh, lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
 • Giải thích và thuyết trình chính xác và dễ hiểu toàn bộ thông tin về giá cả, phương thức thanh toán, chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi (nếu có).
 • Giải đáp đầy đủ mọi thắc mắc của người tiêu dùng.
 • Nghiêm cấm việc so sánh hoặc chỉ trích một cách trực tiếp hay gián tiếp về sản phẩm của công ty khác.
 • Tôn trọng sự riêng tư của người tiêu dùng.
 • Không được lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để bán sản phẩm, hoặc khai thác thông tin về tuổi tác, bệnh tật,… của người tiêu dùng để bán sản phẩm.
 • Các tài liệu cung cấp cho người tiêu dùng phải: Chính xác, đang có hiệu lực và không mang tính lừa dối khách hàng.
 • Đổi trả sản phẩm: Phải nêu rõ chính sách đổi trả và khoảng thời gian hợp lý mà khách hàng có thể đổi trả hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng.
 • Địa chỉ đổi trả, bảo hành sản phẩm phải được thể hiện rõ trong đơn đặt hàng hoặc trong các tài liệu đính kèm.

2. Chuẩn mực giữa công ty với Nhà phân phối, giữa các Nhà phân phối với nhau

 • Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về cơ hội nghề nghiệp, các quyền và nghĩa vụ cho Nhà phân phối trong tài liệu có liên quan cũng như niêm yết tại công ty.
 • Công ty không thực hiện các hành vi tuyển dụng không lành mạnh hoặc lừa dối, gây nhầm lẫn.
 • Công ty không được miêu tả các cơ hội bán hàng cho bất kỳ Nhà phân phối nào một cách sai lệch.
 • Công ty phải ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Nhà phân phối khi tham gia.
 • Công ty không được làm sai lệch thông tin về các khoản thu nhập thực tế hoặc tiềm năng dành cho các Nhà phân phối.
 • Công ty phải đào tạo đầy đủ cho Nhà phân phối để Nhà phân phối thực hiện hoạt động bán hàng.
 • Công ty không cung cấp những thông tin về chiết khấu hay giảm giá không phù hợp với chính sách của Công ty.
 • Công ty không được yêu cầu hoặc khuyến khích Nhà phân phối mua lưu trữ hàng hóa với số lượng không hợp lý.
 • Công ty nghiêm cấm Nhà phân phối thực hiện hoặc tiếp thị hoặc yêu cầu Nhà phân phối mua các tài liệu tài liệu hoặc hàng hóa không phù hợp với chính sách và quy định của công ty.
 1.  KỸ NĂNG CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

I. Liệt kê danh sách khách hàng đồng thời phân tích và lên kế hoạch.

 1. Liệt kê danh sách khách hàng
 2. Phân loại danh sách A – B – C

-  Sau khi có danh sách chúng ta nên phân loại theo A-B-C.

  1. Những người thích kinh doanh là những người tự quyết định cho chính họ, chịu khó, tự lập, muốn khẳng định mình với mọi người.
  2. Những người nhút nhát, sợ thay đổi, không lập trường.
  3. Những người tiêu cực, bảo thủ nhưng thành công trong cuộc sống.
 1. Nguyên tắc liệt kê: Phải có sổ sách ghi chép rõ ràng về khách hàng của mình, vì họ là sẽ hợp tác với chúng ta, cho nên chúng ta phải hiểu họ, quan tâm và giúp đỡ họ.

II.Hẹn gặp

 1. Có hai hình thức hẹn gặp: Trực tiếp và gián tiếp
 2. Trình tự hẹn gặp: Chúng ta hẹn theo trình tự nhóm người A rồi C và B.
 3. Nguyên tắc hẹn gặp:
 • Giọng nói rõ ràng, mạch lạc, có chủ đích.
 • Nguyên tắc hai chọn một: Hỏi họ sáng hay chiều? Cụ thể là ngày nào?
 • Thời gian hẹn gặp: Hẹn chứ không phải diễn giải cho nên thời gian hẹn (trên điện thoại) không quá 03 phút.
 • Số lượng hẹn: 01 đến 02 người như thế chúng ta dễ chăm sóc hơn.
 • Chưa hẹn với những đối tượng nào: Những người có đám tiệc trong gia đình, trong thời gian hộ sản, sinh viên đang thi, bệnh...

III.Tham dự hội thảo

 1. Trước buổi hội thảo:
 • Giới thiệu về công ty: Giới thiệu đôi nét về Công ty, những hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt của Công ty.
 • Tạo không khí thân mật, gần gũi: Đó là cách xã giao tối thiểu trong kinh doanh, phải làm hài lòng khách hàng đó là phương châm của chúng ta.
 1. Trong buổi hội thảo:
 • Phối hợp hội trường: Phải tuân thủ theo nội quy của hội trường: Không đi lại, không hút thuốc, không nói lớn tiếng và nghe điện thoại trong lúc thuyết trình..
 • Nguyên tắc hội trường: Phải ngồi gần khách hàng của chúng ta, không được ra ngoài trong lúc khách hàng của chúng ta còn ngồi trong hội trường.
 • Trong hội thảo là thời gian để khách hàng nghe sản phẩm càng chăm chú, tìm hiểu cơ hội càng triệt để, cho nên bạn phải để khách hàng vui vẻ, hứng thú và tập trung thì khách hàng mới cảm nhận tốt.
 1. Sau buổi hội thảo:
 • Phân phối thời gian trao đổi: Phải biết thời gian chúng ta trao đổi với khách hàng không được quá lâu làm cho khách hàng cảm thấy khó chịu, bắt buộc.
 • T-up: Chỉ là thuật ngữ trong kinh doanh, đó là cách chúng ta giới thiệu về Công ty, nhân viên, sản phẩm, những người tuyến trên, tuyến dưới.
 • Quy tắc A-B-C: Trong khi trao đổi:

             A: Nhân viên công ty, tuyến trên, tuyến dưới

             B: Là người mời khách

             C: Là khách mời

 • Tìm hiều nhu cầu: Trong lúc trao đổi phải biết nhu cầu của khách hàng chúng ta là gì?
 • Trao đổi trọng tâm: Không trao đổi ngoài đề tài khác, sai mục đích, không thật lòng, dối trá.
 • Đồng cảm, thông cảm: Phải có lòng vị tha, biết giúp đỡ những người xung quanh.
 • Đáp ứng nhu cầu: Xem nhu cầu của khách hàng và đáp ứng nhu cầu đo trong khả năng cho phép

IV.Hoàn thành giao dịch Theo dõi và huấn luyện

Vận hành mạng lưới là một việc làm hết sức quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Do đó người kinh doanh phải nắm chuẩn chính xác các bước tiến hành sau:

 1. Quan tâm theo dõi: Sau khi khách mời đến Công ty ra về thì chúng ta phải có thời gian theo dõi xem khách mời của chúng ta có còn vấn đề gì cần thảo luận nữa không?
 2. Nhiệt tình: Trong trao đổi, trong công việc.
 3. Trách nhiệm: Trách nhiệm của bản thân, tuyến trên, tuyến dưới.
 4. Chia sẻ: Phải biết chia sẻ với những người đi sau, tuyến dưới để xem họ đang gặp khó khăn chỗ nào?
 5. Yêu cầu: Nếu đã chọn lĩnh vực để kinh doanh thì phải học theo “Chương trình đào tạo cơ bản” miễn phí của Công ty.
 6. Giúp đỡ: Phải theo sát những người mới để giúp đỡ họ trong quá trình làm việc cũng như mời khách, trao đổi.
 7. Đưa khách hàng đến Công ty hoàn thành thủ tục mua hàng, nhận hàng, phục vụ hậu mãi và dặn dò bước tiếp theo, những mục cần làm. Nếu khách hàng có hứng thú kinh doanh hướng dẫn họ làm đơn xin làm người nhà phân phối, cùng nghe lớp đào tạo “Kỹ năng và quan niệm nghiệp vụ cơ bản” với họ, dẫn dắt, giúp đỡ họ.

VII. Cơ chế đánh giá việc hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản

Nhà Phân Phối phải tham gia đầy đủ 08 giờ đào tạo. Cuối buổi đào tạo, Công Ty sẽ kiểm tra vấn đáp Nhà Phân Phối về các nội dung đào tạo cơ bản và đánh giá đạt hoặc không đạt. Trong trường hợp không đạt, Nhà Phân Phối sẽ phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo.

Lưu ý: Khi phát sinh các nội đào tạo cơ bản dung huấn luyện nhà phân phối khác, Công ty sẽ thực hiện bổ sung và đăng kí với cơ quan có thẩm quyền trước khi áp dụng.

 

CÔNG TY TNHH HOMEWAY VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

 

 

 

    HSIEH CHIN HSING